måndag 18 oktober 2010

Från kockmössa till basker

Ibland försöker jag laga mat. Ibland lägger jag ned denna min fruktlösa verksamhet för att i stället skriva en assonansrik elegi. Ibland använder jag termer vilkas innebörd för mig är aningen dunkla.

Kalops?
Kollaps ...
Apokalyps
!

3 kommentarer: