måndag 31 oktober 2011

Det gamla vanliga

Förutom svenska, som snart bara duger hos Stefan & Krister (vilka jag i skrivande stund noterar har lagt ned verksamheten, vilket ger onda aningar inför framtiden), finns det som bekant bara ett språk i hela världen. Helgens beläggskörd hämtar vi från två såväl socioekonomiskt som geografiskt vitt skilda områden, som ändå synbarligen förenas i det att det där talas samma delabialiserade västgermanska språk.

Enligt endera av de två stockholmsbaserade (vilket jag totalvägrar att skriva med inledande versal) skvalrockkanalerna heter den välkända somaliska fotomodellen tydligen Ajmän. På det viset ...

Vidare hamnade jag framför den norska skräckfilmen Skjult. Det hade kanske varit njutbart om inte det faktum att den påstods heta Hidden hade givit mig hemoptys. Man måste inte vara punschdrickande göticist för att höja käppen i harm inför sådana illdåd.

tisdag 25 oktober 2011

Den mångsidige Wulfahariaz

I väntan på en framtida, högst eventuell, ljudvariant av min närmast ofattbart välskrivna bok kan ni nu ta del av denna, av allt att döma chilenskproducerade, så kallade rockvideo där man får höra min förmanande stämma i en från min vardagliga diktion något avvikande tappning.

Bläddrar man ned lite får man följande information på klingande tjeckiska:

Toto video je věnováno všem ctitelům Cthulhu.
Det är inte utan att man blir lite rörd.

söndag 23 oktober 2011

Dhaqens nyheter

Något slags jämvikt kanske upprätthålls i och med att kronprins Sultan bin Abdul-Aziz Al Saud och Den svårstavade i Libyen gick ur tiden nästan samtidigt.

En kommentator frågade för ett tag sedan vad jag tyckte om "nya" DN. Jag är förstås fortfarande purken över att de gick över till tabloidformatet för sex år sedan, och orkar nog inte uttala mig om deras senare nycker, men ett par kommentarer om lördagens förvirrade utläggning om Libyens "stammar" är kanske på sin plats.

Qadhafa
Den döde diktatorns egen grupp, (Khaddafi hette egentligen Qadhafi) [...] Qahdafas [...] är ursprungligen berber, som arabiserats tämligen sent.


Först kan vi helt snabbt ställa oss frågan vad "ursprungligen" betyder. Är nästan alla irländare numera engelsmän för att de har anglifierats språkligt? Här i Sverige är det en bit kvar dit, men en viss morfologisk påverkan låter sig skönjas i det att pluralformen av Qadhafa av DN skrivs "Qahdafas". Nu är jag ingen överdängare på afroasiatiska språk, så det kan ju hända att ett s-suffix tillsammans med den märkliga h-flyttning vi ges prov på fungerar som ett slags numerusmarkör, men det tror jag knappast.

Märkligast är ändå passusen om vad han "egentligen" hette. Jag skulle vilja avsluta med något dräpande och finurligt, men jag förstår helt enkelt inte vad som menas.