måndag 23 juli 2012

Sommarinlägg

Jag ser att kamrat Myrkheimr i föregående kommentarsfält uttryckt sig spydigt över frånvaron av inlägg här. Det kanske är slött av mig, men alternativet, att hela tiden vräka ur sig lågkvalitativt flams, vore föga åtråvärt för någon part. En mästare i denna inte så aktningsvärda gren är den där Birro. Ibland får han dock, med redaktionellt understöd, in några fullträffar.