lördag 22 mars 2014

Utsaga om OK får IG

Jag läser i Aftonblajet att ordet OK påstås fylla 175 år idag. Som en delförklaring till dess vitt spridda popularitet får vi veta att "Det använder sig av vokalen O, vokalen A och konsonanten K – ljud som finns i nästan alla världens språk", enligt en författare som citeras. Ljudet [k] finns, vad jag förstår, i en bit över 90 % av världens språk. Beroende på vad man menar med A och O är de nog minst lika vanliga, men jag kan inte riktigt förstå vad vokalen A har med OK att göra. Rimligen tänks det på något av de högst varierande sätt på vilka bokstaven A kan uttalas i engelskan, men bokstäver är inte vokaler, och i all fall jag har aldrig hört någon a-vokal i något av de språk där jag stött på ordet i fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar