måndag 10 mars 2014

Liv

I afton fick jag en orolig frågan om denna blogg är nedlagd. Hur skulle det se ut? Vem skulle med samma heimdalska klarsynthet bevaka mänsklighetens felsteg och tillkortakommanden? Vem skulle annars med samma med flammande vrede sammanflätade frätande formuleringskonst kunna utslunga dessa furiösa fatwor och blodtörstiga bannbullor? Vem skulle ens orka försöka producera en så syntaktiskt labyrintisk men ändå så poetiskt glödande mening som den föregående? Vem skulle annars peka ut de uppväxande släktenas levnadsbanor?

1 kommentar: