torsdag 23 september 2010

Death is the new black

Jag förstår att det kan vara svårt att skilja närliggande musikstilar från varandra, och att man även om man själv behärskar konsten har svårt att i ord beskriva för någon vari skillnaden egentligen består. Dock kan man väl i alla fall låtsas försöka förstå vad saker och ting handlar om när man går så långt att man sammanställer en ordlista där det bland annat ingår en mängd musiktermer. Av skäl som ni ska strunta i, avslöjar jag inte källan till nedanstående.

sta´diumrock s. -en ett slags rockmusik av typen powermetal


Visserligen råder det delade meningar om exakt vem som spelar power metal, men vi kan kanske enas om att U2 går fria från alla anklagelser i detta fall?

1 kommentar: