tisdag 10 mars 2009

Landsmän!

I DN kultur idag diskuteras på sidorna 6-7 frågan om när och hur man blir svensk. Nyamko Sabuni, Laila Freivalds och Cornelis Vreeswijks etniska status vägs mot varandra. Sensmoralen är att de alla är svenskar i kraft av sin långa vistelse i riket.

På annan plats (sida 20) i samma tidning berättas om "en liten grupp svenskar". Dessa lämnade för flera hundra år sedan dagens Sverige (eller möjligen Finland) och flyttade till estniska Dagö för att mot slutet av 1700-talet hamna i Ukraina, men ska uppenbarligen fortfarande ses som svenskar.

Slutsats: Funderar du på att bli svensk? Tänk efter noga, ty det tar bara ett par år att fastna i nätet, men ett halvt årtusende att trassla sig ur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar