torsdag 24 maj 2012

En återgång till en sundare livsstil

Min produktionstakt har minskat från en mäktig stormflod till en flyktig rännil. Dessutom har jag kanske närmat mig det tjatigas gräns i mina, förvisso berättigade, attacker på förnuftsvidrigt användande av engelska. Många har därför ställt sig frågan: "Var är den gamle, allseende Wulfahariaz? Den vältalige våldsrockaren? Sitter han vid floden och äter rå lever?" Hys förhoppning, vänner! Nu är min vinylspelare i gång igen, så nu ser jag framför mig hur 600 relevanta, intressanta och imposanta inlägg tar form nästan som av sig själva.

1 kommentar: