torsdag 5 april 2012

Språkpolis?

Att landet ständigt sjunker allt djupare i obildningens gyttjepöl står klart för de flesta av oss. De senaste tecknet på vårt snara inträdande i den absoluta analfabetismens kloaker finner vi i dagens Aftonbl*d.Den beledsagande artikeln lär handla om en polisiär tysthetens kultur, som på något sätt riskerar rättssäkerheten eller så. Det som får en vän av benhård ordning att rysa av obehag är dock det faktum att polismakten (om vi får lita på detta något begränsade statistiska underlag) till 80 % är så svaga i sin skriftspråksbehärskning att de inte kan texta sin egen yrkestitel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar