tisdag 16 februari 2010

Förflackning

Förrädarne å Grönköpings veckoblad hafva, åtminstone delvis, öfvergifvit verbens pluralformer! Att de sedan länge följa den själfstympande stafningsreformen af år 1906 är förstås förbannadt illa, men att de nu släppa in hvad som närmast liknar det s.k. chattspråket i tidningen är i mitt tycke alldeles afgrundsdjäfvulskt. Hvarför gören I detta mot mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar