fredag 27 februari 2009

Papper för pappor

Läser i dagens SvD att man på barnavårdscentralen vill få fäderna att känna sig mer välkomna. Därför har man beslutat att förutom den vanliga kärringlitteraturen även ha tidskrifter om jakt och golf i väntrummen.

Vad säger detta egentligen om landstingens syn på mansrollen? Måste man vara muppmacho eller gaymoderat för att få föröka sig? Tror de inte att vi intellektuella våldsrockare läser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar